Tilbud til dig, som er ledig

Når du er ledig, kan du gøre brug af en række tilbud gennem Jobcenter Næstved. For eksempel kan du få hjælp til dit CV eller lære en arbejdsplads bedre at kende gennem en virksomhedspraktik.

30. jan 2020
Gavlmaleri med gammel mand

Indhold

  Der er flere muligheder for hjælp, når du er ledig og skal videre til dit næste job. Du kan læse mere om de forskellige tilbud herunder.

  CV Værksted

  CV værkstedet er en del af JobStart i Rådmandshaven

  Når du melder dig ledig, skal du oprette et CV på www.jobnet.dk. Du har mulighed for at få hjælp i CV-værkstedet, hvor en rådgiver sidder klar til at hjælpe dig med at blive skarpere på din profil, udarbejde dit CV og lægge det på Jobnet.

  Hvornår:
  Mandag, Tirsdag fra kl. 10 - 14
  Torsdag fra kl. 10 - 15
  Fredag fra kl. 10 - 13

  Husk at medbringe dit NemID, hvis du vil have hjælp til at lægge dit cv på Jobnet.

  Virksomhedspraktik

  Virksomhedspraktik giver dig mulighed for at lære en virksomhed at kende og vise, om du passer ind, så virksomheden måske kan tilbyde dig et job.

  Du kan komme i praktik i alle typer af virksomheder, dog ikke en virksomhed, hvor du har været ansat før. Praktikvirksomheden skal godkendes af Jobcenteret for at sikre, at der er et rimeligt forhold mellem antallet af ansatte uden tilskud og antallet af ansatte i virksomhedspraktik og løntilskud. Som praktikant i en virksomhed får du en ydelse, der svarer til de dagpenge eller den kontanthjælp, du normalt ville modtage.

  Praktikken kan vare op til:
  • 4 uger, hvis du får dagpenge og tidligere har været i et ordinært job,
  • 8 uger, hvis du lige har afsluttet en kort videregående uddannelse, får dagpenge og endnu ikke har haft et ordinært job,
  • 4 uger med mulighed for forlængelse, hvis du får kontanthjælp,
  • 13 uger med mulighed for forlængelse, hvis du modtager sygedagpenge.

  Kontakt din sagsbehandler eller virksomhedskonsulent, hvis du har spørgsmål til mulighederne for virksomhedspraktik.

  Team Job og Kompetence

  Team Job og Kompetence tilbyder forskellige beskæftigelsesrettede udviklingsindsatser og etablerer virksomhedspraktikker for dig, der står uden job eller som er i risiko for at miste din tilknytning til arbejdsmarkedet. Vi arbejder med alle beskæftigelseslovens målgrupper, og yder tværfaglig støtte med en bred vifte af tilbud til dig, der står udenfor arbejdsmarkedet.

  Vi arbejder tæt tværfagligt sammen med dig og din sagsbehandler med fokus på dine kompetencer og ressourcer, så vi sammen med dig finder den korteste og bedste vej til selvforsørgelse. Vi kan både arbejde med din individuelt tilrettelagte plan og i gruppebaserede netværk sammen med andre, hvor både sagsbehandlere, jobkonsulenter, fysioterapeuter og ergoterapeuter kan bidrage til udviklingen af dine kompetencer og ressourcer.

  Formålet er naturligvis, at kunne lave det bedste jobmatch, så du opnår fornyet varig tilknytning til arbejdsmarkedet via en helhedsorienteret indsats målrettes din personlige situation, så du opnår hel eller delvis selvforsørgende, herunder praktikker, ordinære løntimer, småjobs og løntilskud

  Du bliver henvist til Team Job og Kompetence af din sagsbehandler i Jobcenteret.

  JobStart

  JobStart er navnet på receptionsområdet i Rådmandshaven 20

  I JobStart kan du gå på Jobnet og melde dig ledig og benytte computere til at søge job. Der er personlig betjening i tidsrummet:

  Mandag: 10:00 - 12:00
  Tirsdag: 10:00 - 12:00
  Torsdag: 15:00 - 17:00
  Fredag: 10:00 - 12:00

  I perioden med personlig betjening, kan du få svar på spørgsmål om udbetaling af ydelser og visitation, dagpenge, kontanthjælp, mv.

  Corona-virus har stor indflydelse på vores alle sammens hverdag. Vi har samlet en række informationer om hvad den fysiske nedlukning af jobcenteret betyder for dig som borger. Dem kan du finde her

  Kontakt

  Center for Arbejdsmarked

  Telefon 5588 6600

  Send digital post (kræver nemid)