Borgerrådgivningen

Har du problemer med sagsbehandlingen i kommunen?

04. mar 2020

Indhold

  Velkommen til Borgerrådgivningen.

  Her kan du læse hvad Borgerrådgivningen kan gøre for dig. Du kan finde oplysninger om, hvordan du kommer i kontakt med Borgerrådgivningen, og hvad du skal gøre inden du kontakter Borgerrådgivningen.

  Kontakt først det ansvarlige center

  Inden du kontakter Borgerrådgivningen er det vigtigt, at du først tager kontakt til det center, som kender din sag eller problem.

  Du kan kontakte centrene på:

  Center for Arbejdsmarked,
  telefon 5588 6600 - via. digital post (kræver NemID)

  Center for Børn og Unge,
  telefon 5588 3154 eller via. digital post (kræver NemID)

  Center for Dagtilbud og Skole,
  telefon 5588 3070 eller via. digital post (kræver NemID)
  Center for Plan og Miljø
  telefon 5588 6071 eller via. digital post (kræver NemID)

  Center for Trafik og Ejendomme,
  telefon 5588 6270 eller via. digital post (kræver NemID)

  Center for Sundhed og Ældre, Næstved Sundhedscenter
  Telefon: 5588 1400 eller via digital post (kræver Nemid)
  Center for Sunhed og Ældre, Ældre
  Telefon: 5588 1200 eller via. digital post (kræver NemID)
  Center for Handicap og Psykiatri,
  telefon 5588 1330 eller via. digital post (kræver NemID)
  Center for Kultur og Borgerservice,
  telefon 5588 3020 eller via. digital post (kræver NemID)
  Center for Koncernservice og Økonomi
  telefon 5588 5600 eller via. digital post (kræver NemID)

  Center for Politik og Udvikling, Jura,
  telefon 5588 5030 eller via. digital post (kræver NemID)

  Kontakt bagefter Borgerrådgivningen

  Hvis det ikke lykkes dig at få løst dit problem eller få svar på dine spørgsmål når du har kontaktet det ansvarlige center, kan du kontakte Borgerrådgivningen. Det kan for eksempel være, at:

  • du har svært ved at komme i forbindelse med den rigtige sagsbehandler
  • du oplever ikke at bliver hørt
  • du bliver kastet rundt i systemet uden at komme nogen vegne
  Hvad kan Borgerrådgivningen hjælpe med?

  Borgerrådgivningen kan hjælpe dig med at få:

  • skabt kontakt til det rigtige center/team i kommunen
  • ryddet eventuelle misforståelser af vejen
  • svare på hvorfor din sag tager så lang tid
  • bragt din en sag ”tilbage på sporet”
  Hvad kan Borgerrådgivningen ikke hjælpe med?

  Borgerrådgivningen kan ikke:

  • overtage sagsbehandlingen
  • optræde som "din advokat"
  • beslutte hvad din sag skal ende med
  • skrive klager for dig

  Borgerrådgivningen kan ikke hjælpe dig med sager/problemer, som er opstået for mere end ét år siden.

  Hvordan kommer jeg i kontakt med borgerrådgivningen?

  Du kan skrive et brev til Borgerrådgivningen og sende det til:

  Næstved Kommune
  Borgerrådgivningen
  Rådmandshaven 20
  4700 Næstved.

  Du kan sende digital post via Borgerrådgivningen (kræver NemID)

  Kontakt til Borgerrådgivningens sekretariat:
  Mandag - onsdag kl. 10-14
  Torsdag kl. 10-16
  Fredag lukket
  Telefon: 5588 5588

  Du kan møde op personligt, men kun efter forudgående aftale.

  Kontakt

  Center for Politik og Udvikling - Jura

  Telefon 5588 5030

  Send digital post (kræver NemID)