Dagtilbud

10 resultater

Praktikpladser for pædagoguddannelsen

Dagtilbud

Her finder du praktikpladsbeskrivelser til pædagoguddannelsen

Børnepasning

Dagtilbud

Her kan du læse om pladsgaranti, hvordan du booker en plads, venteliste, deltidspladser mm. der vedrører reglerne for dit barns dagtilbud

Private pasningsordninger

Dagtilbud

Her kan du finde en liste over private pasningsordninger med kontaktoplysninger og link til deres hjemmesider. Du kan også finde link til de private daginstitutioners hjemmesider.

Sprogvurdering

Dagtilbud

Sprogvurdering af børn i 3-års alderen.

Forældrenævn

Dagtilbud

Forældrenævnet i Næstved Kommune er et fællesorgan, der består af 2 forælderrepræsentanter fra hver områdebestyrelse, 2 repræsentanter fra dagplejen samt én repræsentant fra de selvejende daginstitutioner. Formændene for de enkelte områdebestyrelser og dagplejens bestyrelse er på forhånd valgt som den ene repræsentant.

Pædagogisk tilsyn

Dagtilbud

Pædagogisk tilsyn i dagtilbud – en dialog om institutionernes vilkår og muligheder for at skabe et godt børnemiljø.

Daginstitutioner

Dagtilbud

Her finder du en liste over alle daginstitutioner i Næstved Kommune. Vuggestuer har børn i alderen 0-3 år, aldersintegrerede institutioner har børn i alderen 0-6 år og børnehaver har børn i alderen 3-6 år. Daginstitutionerne er opdelt i fire områder, hvor nogle dækker daginstitutioner både i byen og på landet. Se på listen herunder hvilke institutioner, der hører til de enkelte områder.

Lukkedage i daginstitutionerne

Dagtilbud

En forudsætning for, at der kan holdes lukket i en daginstitution er, at der er tale om dage, hvor der sædvanligvis ikke kommer mange børn i forvejen. Kommunerne skal fastsætte et kriterium for, hvornår der er tale om lavt fremmøde. I Næstved Kommune er dette fastsat til 40 % af de indskrevne børn.

;