Mental Sundhed

ABC for mental sundhed bygger på en partnerskabstankegang, hvor indsatsen løftes i fællesskab af foreninger, organisationer og kommuner. På den måde bliver ABC for mental sundhed udviklet og tilpasset behov og ønsker i lokale foreninger, organisationer, kommuner etc.

21. feb 2020
Logo til Mental Sundhed

Indhold

  Partnerne arbejder forskelligt ud fra ABC-rammen og har fokus på forskellige målgrupper. Men ABC-rammen binder os sammen og danner et fælles grundlag for både opkvalificering, aktiviteter og kommunikation.

  Næstved Kommune er en del af ABC for mental sundhed for at understøtte kommunens sundhedspolitik, som skal sikre de bedste rammer for, at borgerne kan styrke og bevare deres mentale sundhed.

  ABC skal sætte ekstra fokus på den psykiske side af sundheden blandt Næstved Kommunes borgere og skal tilskynde borgerne til at blive mere proaktive i forhold til deres egen og andres mentale sundhed.

  Kommunens overordnede mål for ABC for mental sundhed er:

  • At øge befolkningens bevidsthed om, at hver enkelt kan styrke og bevare egen og andres mentale sundhed.
  • At øge kendskabet til samt øge deltagelsen i aktiviteter.
  • At opbygge samhørighed og samarbejde i lokalsamfundet samt at samarbejde på tværs af organisatoriske og faglige skel lokalt og nationalt.

  Kontakt Mie Majgaard for mere information på telefon 5588 1400.

  Kontakt

  Næstved Sundhedscenter

  Telefon 5588 1400

  Send digital post (kræver NemID)